June 21, 2019

Noen ganger blir eg spurt hvordan det står til i Pinsebevegelsen? Er det pinseånd iblant oss? Er det vekkelsesmøter og bruk av nådegaver? Jeg kan glede mine lesere med et tydelig JA! Pinsevekkelsen lever - det er menigheter som er døende på grunn av høy alder og lite t...

March 29, 2019

Forkynn Kristus! Det sentrale i evangeliet er Jesus på korset, hans blod som ble sonet for våre synder og hans seierrike og triumferende oppstandelse! 

Påsken står for døren, og vi har all grunn til å rette fokuset mot hensikten med Jesu død og oppstandelse; Vår synd, v...

March 29, 2019

Snart er det påske, og menighetene kunngjør sine møter. Igjen vil jeg bli overrasket over lav møtefrekvens - få gudstjenester, lite bibelundervisning. Det er trist at kirker og menigheter har gitt etter for folkemajoriteten. Mange menigheter dropper nattverdsmøtet skjæ...

February 26, 2019

Den som taler, han tale som Guds ord, står det skrevet! Herlig. "Forkynn Ordet, vær rede i tide og utide"! En viktig del av Bibelen er profetier om framtiden - om Jesu gjenkomst, Israel som tidens tegn og endetiden. Noen mener vi ikke skal forkynne det, men være samfun...

February 22, 2019

Skal pinsevenner vende seg bort fra den profetiske forkynnelsen om endetiden og jesu gjenkomst og snakke grønt - om miljø og redde jorden? Selvfølgelig ikke - helt gale toner. Selvfølgelig takker vi Gud for naturen og skaperverket, men Jesus ba oss ikke om dette. Han t...

November 29, 2018

Dette er også stort for meg som forkynner og kulurinteresert foredragsholder - jeg er invitert til å tale på pensjonistenes julemøte i regi av Utdanningsforbindet i Østfold, på Kongressenteret til Frelsesarmeen på Jeløen i Moss. Tema; "Julen - tradusjoner og feiring -...

November 29, 2018

Det var en av mine største dager på lenge - tirsdag og onsdag denne uken. Jeg var gjestelærer på bibelskolen til Troens Bevis, den ligger nå i Markuskirken i Oslo. For meg en sterk opplevelsem av flere grunner: Første fordi det er skolen som en av mine aller største fo...

January 31, 2018

Noe kalles Israels-møter. Bra! Jeg har talt på flere slik i det siste, blant annet i NPAIs møte (Pinsevennenes arbeid i Israel) i Evangeliesalen Berøa i Oslo fredag 12. januar. Fantastisk godt å være predikant der, og tema var "Jerusalem - en profetisk by - 1967 - 2017...

January 31, 2018

Vi lever i en utrolig dramatisk og spennende tid, særlig med tanke på det profetiske ord. Mange menigheter ønsker besøk, og det setter en gammel pinseforkynner stor pris på. Det er særlig to temaer som er mye etterspurt - det er "Den Hellige Ånd og nådegavene" og det e...

December 28, 2017

Hei, alle! Det har vært stille en stund på denne spalten i bloggen, grunnet større aktivitet på face book - der treffer jeg mange flere. Men - det går mot nytt år, og da dreier forkynnelsen seg om Jesus. I Den norske kirkes tekstrekker er prekenteksten 1. nyttårsdag fr...

Please reload

Hei! Jeg er Terje Berg, pastor og forkynner i Pinsebevegelsen i 47 år. Jeg vil skrive litt om mine møteplaner fremover og litt om litteratur og litt om øvrige av mine interesser.
Please reload

Denne leser jeg nå
Årets favoritt

Overskrift 2

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon